تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد رویکرد مدیریت کلاس در محیط‌های آموزشی به بهبود شرایط آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و ترغیب معلمان به بحث اقدام پژوهی می‌انجامد. روانشناسان مدیریت کلاس را مجموعه رفتارها و اقداماتی می‌دانند که معلم در کلاس سازماندهی و حفظ می‌کند تا شرایط و موقعیت کلاس و یادگیری اثربخش گردد.

همه فعالیت‌های آموزشی به دلیل حضور معلمان در کلاس درس و تحقق اقدام پژوهی مطلوب است، زیرا با این امر است که تمامی هدف‌های آموزش و پرورش تحقق می‌یابد. اساسی‌ترین عنصر در تدریس مطلوب را می‌توان مدیریت کلاس در راستای اجرای اقدام پژوهی در نظر گرفت. مدیریت کلاس یکی از چالش‌های اصلی و اساسی معلمان امروز محسوب می‌شود، به طوری که طبق یکی از گزارش‌های مؤسسه بین‌المللی آموزش و پرورش در سال 2004 حدوود یک سوم معلمان در پنج سال اولیه تدریس خود بدون انجام تحقیقات عملی همچون اقدام پژوهی از امر تدریس و شغل معلمی دست می‌کشند و آن را رها می‌کنند. این مؤسسه خاطر نشان می‌کندکه کمبود مهارت، آسودگی، و اطمینان در مدیریت کلاس و عدم اجرای اقدام پژوهی دلایلی بودند که معلمان برای ترک شغل و حرفه خود عنوان کرده‌اند.

مدیریت کلاس با اجرای پژوهش

مدیریت کلاس شامل کارکردهای سازمانی است که معلمان را ملزم به اجرای وظایف طرح‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت، کنترل ارتباط، کلاس‌داری و اقدام پژوهی می‌کند.

در واقع مدیریت کلاس عبارت است از هنر به کار بردن دانش تخصصی و بهره‌گیری از مهارت‌های کلاس‌داری و انجام اقدام پژوهی در هدایت دانش‌آموزان به سوی اهداف مطلوب و مورد نیاز دانش‌آموزان جامعه

محیط مناسب در فرآیندهای آموزشی به خودی خود تمامی جوانب مهم در فرآیند های آموزشی را تأمین می‌کند. آثار این نوع مدیریت در رویکردها و چشم‌اندازهای نو به مدیریت کلاس باز کاملاً مشهود است. در ایجاد محیط آموزشی مناسب، حذف کاربرد میز تحریر کلاسی و جایگزین کردن آن با میز و صندلی به اندازه دانش‌آموزان در کلاس درس بود. این تحول در مدیریت محیط آموزشی و کنار گذاردن وسایل و ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی واحد و یکسان (به خصوص بزرگسالان) در تمامی محیط‌های آموزشی منجر می‌شود. بنابراین، مدیریت کلاس به محیط‌های آموزشی متناسب با دانش‌آموزان به جای متناسب کردن دانش‌آموزان با محیط آموزشی تبدیل شد. و در این راستا معلمان توانستند به فرایند های دانلود اقدام پژوهی و بهره گیری از آن در محیط کلاس بپردازند.

راهکارهایی برای تأمین اهداف مدیریت کلاس درس و هدایت تحصیلی

1. توسعه نگرش مثبت به مدرسه و توجه به وقت صرف شده فراگیران در محیط‌های آموزشی

2. افزایش اعتماد به نفس که طی آن رقابت در محیط آموزشی به حداقل می‌رسد و نزاع و اصطکاک در میان فراگیران کاهش می‌یابد.

3. تمرکز بر کاهش ملالت و خستگی از محیط آموزشی و ترک تحصیل فراگیران

4. پرورش حس کنجکاوی در محیط آموزشی و تمایل به اجرای اقدام پژوهی

5. خلاقیت و ابتکار در یادگیری و حفظ محیط‌های یادگیری خلاق در فرآیندهای آموزشی

6. پرورش نظم در میان فراگیران که طی آن دانش‌آموزان از طریق نظم درونی بتوانند به خود کنترلی برسند تا آنکه نیروها و ابزارهای بیرونی موجب آن شوند.

به طور کلی، تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد رویکرد مدیریت کلاس در محیط‌های آموزشی به بهبود شرایط آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و ترغیب معلمان به بحث اقدام پژوهی می‌انجامد. روانشناسان مدیریت کلاس را مجموعه رفتارها و اقداماتی می‌دانند که معلم در کلاس سازماندهی و حفظ می‌کند تا شرایط و موقعیت کلاس و یادگیری اثربخش گردد.

در رابطه با فرایند های بهبود مدیریت کلاسی بانک فایل پژوهشی معلمان مقالات بسیار گرانبهایی را برای معلمان عزیز تهیه و تنظیم نموده است و به کمک سایت سئو میر که در زمینه سئو فعالیت گسترده ای دارد در اختیار معلمان گرانقدر گذاشته است. معلمان عزیز می توانند با مراجعه نموده و از هزاران فایل مفید و ارزشمند که در این پایگاه موجود است استفاده نمایند.

منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان